Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapi er et tilbud som består av forebyggende og behandlende oppgaver. Fysioterapi baserer seg på trening, stimulering, veiledning og tilrettelegging.

Tjenesten har som mål å vedlikeholde eller bedre barnets funksjonsnivå og foregår i de fleste tilfeller i barnets eget miljø. Fysioterapeuten samarbeider tett med helsestasjonen, barnehagene, skolene, avlastningsboligene, sykehuset og habiliteringstjenesten.

Vi tilbyr:

  • Undersøkelse, observasjon og testing
  • Behandling
  • Trening individuelt og i grupper
  • Veiledning og kurs
  • Hjelpemiddelvurderinger og tilpasninger

Hvem kan få tjenesten?

Barn og unge under 18 år med:

  • Forsinket eller avvikende bevegelsesutvikling
  • Muskel- og skjelettplager
  • Ulike diagnoser

Slik tar du kontakt

Fysioterapitjenesten kan kontaktes enten direkte eller via helsestasjonen, barnehagen eller skolen. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Pris

Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandel.

Priser på fysioterapitjenester - egenandel (PDF, 261 kB)
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi

Kontaktinfo

Fysioterapeut
Sindre Roar Fosse

Mobil
477 06 078

E-post
sindre.roar.fosse@froland.kommune.no

Besøksadresse
Furuvegen 2
4820 Froland

 

Har du glemt timen din,
ta kontakt for ny avtale.