Ergoterapi

Ergoterapi er et tilbud til deg som har, eller står i fare for å få, vansker med å utføre daglige aktiviteter. Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser. Du kan bo hjemme eller på institusjon.

Ergoterapeuten har fokus på aktiviteter som er viktige for deg og bygger opp under din motivasjon og dine muligheter for å leve slik du selv ønsker. Målet er å gjøre hverdagslivet mulig.

Hva tilbyr vi?

  • Kartlegging og tilrettelegging av daglige aktiviteter
  • Hjelpemiddelformidling (bevegelse, kognisjon, kommunikasjon og syn)
  • Bistand til tilrettelegging av bolig
  • Deltakelse i tverrfaglig rehabilitering

Hvem kan få tjenesten?

  • Mennesker med sykdommer eller skader
  • Mennesker som har vansker med daglige gjøremål

Slik tar du kontakt

Ergoterapeuten kan kontaktes enten direkte eller via fastlegen, helsestasjonen, omsorgstjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Kontaktinfo

Ergoterapeut
Torunn Senum Andreassen-Rosmer

Mobil
947 82 247

Tilgjengelig
mandag - torsdag

Besøksadresse
Furuvegen 2
4820 Froland