Ergoterapi

Ergoterapi er et tilbud til deg som har, eller står i fare for å få, vansker med å utføre daglige aktiviteter. Tilbudet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser. Du kan bo hjemme eller på institusjon.

Ergoterapeuten har fokus på aktiviteter som er viktige for deg og bygger opp under din motivasjon og dine muligheter for å leve slik du selv ønsker. Målet er å gjøre hverdagslivet mulig.

Hva tilbyr vi?

  • Kartlegging og tilrettelegging av daglige aktiviteter
  • Hjelpemiddelformidling (bevegelse, kognisjon, kommunikasjon og syn)
  • Bistand til tilrettelegging av bolig
  • Deltakelse i tverrfaglig rehabilitering

Hvem kan få tjenesten?

  • Mennesker med sykdommer eller skader
  • Mennesker som har vansker med daglige gjøremål

Slik tar du kontakt

Ergoterapeuten kan kontaktes enten direkte eller via fastlegen, helsestasjonen, omsorgstjenesten eller spesialisthelsetjenesten. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Kontaktinfo

Ergoterapeut
May Elena Trydal

Telefon
947 82 247

 

Ergoterapeut for barn og unge
Syns- og hørselskontakt

Alice Vagstad Eimhjellen

Telefon
477 53 455

 

Avdelingsleder fysio- og ergoterapi
Anne Lyngroth

Telefon
906 66 819