Kontaktinfo

Ansatte i barneverntjenesten
Navn Stilling Telefon E-post
Sara Therese
E. Strindhaug
Barnevernleder 945 23 115 Send e-post
Janne Polle Stedfortreder 911 03 913 Send e-post

Kontaktinfo

Barneverntjenesten

Ekspedisjon Familiens hus
37 50 25 70

Post- og besøksadresse
Frolandssenteret 4 B
4820 Froland

Akuttberedskap
Barnevernvakten

Åpningstider

mandag - fredag
09:00 - 15:00