Overgang fra barnehage til skole

Å begynne på skolen er en stor begivenhet i alle barns liv. De fleste barn og foreldre ser frem til begynnelsen på skolegangen med spent forventning. Men for noen fortoner barnehageslutt og skolestart seg som skummelt og utfordrende.

Barnehage og skole er deler av samme utdanningssystem. Begge er institusjoner for dannelse, lek, læring og omsorg, men de har ulik egenart. Barna vil møte både likhetstrekk og ulikheter når de begynner på skolen.

Overgangen fra barnehage til skole er viktig og en naturlig del av livet. Derfor er barnehagen, skolen og foreldrene sammen ansvarlige for å gjøre overgangen så god som mulig. God overgang må først og fremst dreie seg om positive opplevelser for barnet.

I Froland har barnehagene og skolene et godt samarbeid for å gjøre overgangen best mulig, og vi har derfor laget en plan for overgang ml bhg og skole. (PDF, 124 kB)