Barnehagekontoret

Barnehagekontoret tar seg av saker vedrørende både kommunale og private barnehager, for eksempel:

  • Barnehageopptak
  • Samordning, oppfølging og koordinering av barnehagetilbudet i kommunen
  • Kvalitetssikring, godkjenning og tilsyn med barnehagene
  • Foreldrebetaling
  • Redusert foreldrebetaling
  • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurser
  • Kontantstøtterapportering

Ansatte og kontakt

Gry Reiulfsen er virksomhetsleder for barnehagene. På barnehagekontoret jobber også barnehagefaglig rådgiver, spesialpedagoger og sekretær.

Kontaktinfo

Barnehagekontoret
Telefon

37 50 25 70

E-post
barnehage@froland.kommune.no

 

Virksomhetsleder Familiens hus
Gry Reiulfsen

Telefon
945 04 501

E-post
gry.reiulfsen@froland.kommune.no

 

Rådgiver
Line Løvjomås Larsen

Telefon
951 46 686

E-post
line.larsen@froland.kommune.no