Barnehagekontoret

Barnehagekontoret tar seg av saker vedrørende både kommunale og private barnehager, for eksempel:

  • Barnehageopptak
  • Samordning, oppfølging og koordinering av barnehagetilbudet i kommunen
  • Kvalitetssikring, godkjenning og tilsyn med barnehagene
  • Foreldrebetaling
  • Redusert foreldrebetaling
  • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurser
  • Kontantstøtterapportering

Ansatte og kontakt

Gry Reiulfsen er virksomhetsleder for de kommunale barnehagene, og Line Løvjomås Larsen er barnehagefaglig rådgiver overfor både kommunale og private barnehager.  På barnehagekontoret jobber også spesialpedagoger og sekretær.

Kontaktinfo

Barnehagekontoret
Telefon

37 50 25 70

E-post
barnehage@froland.kommune.no

 

Virksomhetsleder Familiens hus
Gry Reiulfsen

Telefon
945 04 501

E-post
gry.reiulfsen@froland.kommune.no

 

Rådgiver
Line Løvjomås Larsen

Telefon
951 46 686

E-post
line.larsen@froland.kommune.no