Årsplan Kringletoppen barnehage

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Alle barnehager skal utarbeide en årsplan.

Årsplanen har flere funksjoner:

  • Arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning
  • Utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å kunne påvirke innholdet i barnehagen
  • Grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen
  • Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidspartnere og andre intresserte

Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å sikre barn gode utviklings-og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Planen skal gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må også nedfelles i barnehagens årsplan. Årsplanen skal også konkretisere barnehagens arbeid med å legge tilrette for barns medvirkning.

Foreldrene skal gis mulighet til å delta aktivt i planlegging av barnehagens innhold, og årsplanen skal fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg.

Det er styrer i barnehagen som har det faglige ansvaret for årsplanens innhold.

I  Årsplan 2023-2024 Kringletoppen (PDF, 876 kB)kan du lese om hvordan vi arbeider med disse emnene. Vi har også laget en brosjyre (PDF, 315 kB) med kontaktinformasjon og oversikt over hva som skjer i barnehagen i løpet av et år.