Kjernegruppe

En kjernegruppe er et tverrfaglig rus- og kriminalitetsforebyggende team. Tidlig innsats med konkrete og samkjørte tiltak er vårt fokus. Vi tilpasser individuelt og legger vekt på den enkeltes positive ressurser.

Foresatte eller andre kan melde inn bekymring rundt barn og unge. Bekymringer kan f.eks. være:

  • Økende fravær i skole/fare for drop-out
  • Kriminalitet
  • Rusbruk
  • Atferd/oppførsel/holdninger
  • Omgangskrets
  • Utfordringer med grensesetting
  • Avhør i straffesaker eller bekymringssamtaler hos politiet
  • Ungdomskontrakt

Kontaktinfo

SLT-koordinator
Berit Lie

Telefon
477 17 661

E-post
berit.lie@froland.kommune.no