Kjernegruppe

Hva er kjernegruppe? 

Kjernegruppe er et tverrfaglig rus- og kriminalitetsforebyggende team som retter seg mot barn og unge der tidlig innsats med konkrete og samkjørte tiltaket er målsettingen. I tillegg kan kjernegruppe opprettes når unge står i fare for, eller har droppet ut av skole.

Her kan foresatte eller andre melde inn bekymring rundt en ungdom som kan ha behov for hjelp fra en kjernegruppe. Det er individuelt tilpasset for den enkelte der en fokuserer på de positive ressursene.

Bekymringer kan være:

  • Økende fravær i skole/fare for dropout
  • Bekymring for kriminalitet
  • Bekymring for rusbruk
  • Atferd/oppførsel/holdninger
  • Bekymring for omgangskrets
  • Utfordringer med grensesetting
  • Avhør i straffesaker eller bekymringssamtaler hos politiet
  • Ungdomskontrakt

Målgruppen for tiltaket er barn og unge, og det kreves ikke vedtak i forkant for å benytte seg av tilbudet.

Kontaktinfo

SLT-koordinator
Berit Lie

Telefon
477 17 661

E-post
berit.lie@froland.kommune.no