Jordmor

Du kan gå til svangerskapskontroll hos jordmor fra du er i uke 8 av svangerskapet. Jordmor- og helsestasjonstjenesten tilbyr også foreldre- og fødselsforberedende kurs (svangerskapskurs) for deg som venter barn.

Jordmor Karen Eidet er tilgjengelig tirsdag - fredag kl. 09:15 - 15:15. Hun har kontor i Familiens hus i Osedalen. For timebestilling, ta kontakt på e-post eller telefon.

Klage

Om du er misfornøyd med tjenesten, kan du klage til ledende helsesykepleier Karina Flem Barexstein.

Kontaktinfo

Froland helsestasjon

Jordmor
Karen Eidet

Telefon
37 50 25 74

Mobil
482 40 203

E-post
karen.eidet@froland.kommune.no

Post- og besøksadresse
Frolandssenteret 4 B
4820 Froland