Jordmor

Du kan gå til svangerskapskontroll hos jordmor fra du er i uke 8 av svangerskapet. Jordmor- og helsestasjonstjenesten tilbyr også foreldre- og fødselsforberedende kurs (svangerskapskurs) for deg som venter barn.

Jordmor Karen Eidet er tilgjengelig tirsdag - fredag kl. 09:15 - 15:15. Hun har kontor i Familiens hus i Osedalen. For timebestilling, ta kontakt på e-post eller telefon.

Kontaktinfo

Froland helsestasjon

Jordmor
Karen Eidet

Telefon
37 50 25 74

Mobil
482 40 203

E-post
karen.eidet@froland.kommune.no

Post- og besøksadresse
Frolandssenteret 4 B
4820 Froland