Helsestasjon 0 - 6 år

Hva tilbyr vi?

Ta kontakt med oss for smått eller stort. Vi er her for deg og ditt barn.

Klage

Om du er misfornøyd med tjenesten, kan du klage til ledende helsesykepleier Karina Flem Barexstein.

Kontaktinfo

Froland helsestasjon

Ekspedisjon
37 50 25 70

Post- og besøksadresse
Frolandssenteret 4 B
4820 Froland

Åpningstider

Timebestilling:
Mandag - fredag
09:00 - 15:00

Åpen helsestasjon
(Stikk innom):

Tirsdager (Følger skoleruta)
10:00 - 11:30