Helsestasjon 0 - 6 år

Hva tilbyr vi?

 • Fødsels- og foreldreforberedende kurs (svangerskapskurs)
 • Hjemmebesøk (til nyfødte og andre ved behov)
 • Helseundersøkelser med individuelle konsultasjoner og barselgrupper
 • Veiledning om barns grunnleggende behov, vekst og fysisk og psykisk utvikling
 • Syns- og hørselsundersøkelser
 • Oppfølging av barn med spesielle behov
 • Fysioterapi for barn og unge
 • Foreldreveiledning
 • Ammeveiledning
 • Vaksinasjon – vi tilbyr det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet fra Helsedirektoratet
 • Åpen helsestasjon
 • Utleie av brystpumpe og utstyr ved ufrivillig nattvæting hos barn

Ta kontakt med oss for smått eller stort. Vi er her for deg og ditt barn.

Klage

Om du er misfornøyd med tjenesten, kan du klage til ledende helsesykepleier Karina Flem Barexstein.

Kontaktinfo

Froland helsestasjon

Ekspedisjon
37 50 25 70

Post- og besøksadresse
Frolandssenteret 4 B
4820 Froland

Åpningstider

Timebestilling:
Mandag - fredag
09:00 - 15:00

Åpen helsestasjon
(Stikk innom):

Tirsdager (Følger skoleruta)
10:00 - 11:30