Behov for noen å snakke med?

Skolehelsetjenesten

Korona - noen å snakke med
Skole Tittel Navn Telefon
Blakstadheia skole Helsesykepleier Laila 930 82 643
Froland barneskole, 1.-4. trinn Helsesykepleier Laila 930 82 643
Froland barneskole, 5.-7. trinn Helsesykepleier Sølvi 957 95 026
Froland ungdomsskole Helsesykepleier Lillian 918 72 934
  Sosiallærer Wencke Brit 918 30 715
Mykland skole Helsesykepleier Lillian 918 72 934

 

Hjelp på nett og telefon - barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge nås på tlf. 116 111.

Her kan du henvende deg hvis du blir utsatt for vold eller overgrep, eller hvis du føler deg utrygg på andre måter. Du kan også ringe dersom du er bekymret for noen du kjenner. På grunn av korona-situasjonen er telefonen nå døgnåpen.

BaRsnakk

BaRsnakk er et chattetilbud til deg som har foresatte eller noen nær deg som har eller har hatt et rusproblem. Du kan være anonym. Chatten er åpen mandag - onsdag 17:00-20:00 og drives av frivillige i organisasjonen Barn av Rusmisbrukere.

Kors på halsen

Kors på halsen er et tilbud til deg under 18 år. Du kan ringe, chatte og sende e-post. Telefonen, 800 333 21, er åpen mandag - fredag 14:00-22:00. I forumet kan du snakke med jevnaldrende. Tilbudet blir bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors.

SnakkOmPsyken.no

SnakkOmPsyken.no er en chattetjeneste for deg mellom 9 og 19 år. Her kan du chatte om vanskelige tanker og følelser. Tjenesten drives av Blå Kors.

Åpningstider:
Mandag - torsdag 09:00-21:00
Fredag 09:00-15:00
Søndag 15:00-21:00

UngPrat.no

UngPrat.no er en samtaletjeneste for deg mellom 13 og 24 år. Tjenesten er åpen søndag - fredag 09:00-21:00.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte nås på tlf. 800 57 000.

Her kan du få hjelp hvis du blir eller har blitt seksuelt misbrukt, eller hvis noen du kjenner blir eller har blitt seksuelt misbrukt. Telefonen er døgnåpen, og det er gratis å ringe. Tjenesten blir driftet av Incestsenteret i Vestfold og finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Chat om kjønnsidentitet

iChatten er åpen hver mandag og torsdag kl. 17:00-20:00.

Tjenesten drives av Oslo kommune og er en gratis, landsdekkende chat om kjønnsidentitet og kjønnsmangfold. Her møter du fagpersoner som lytter, støtter, gir kunnskap og bidrar til å bygge nettverk.

 

Hjelp på nett og telefon - voksne og foresatte

De ansatte i psykisk helse og rus er tilgjengelige på telefon.

Foreldresupport

Foreldresupport nås på tlf. 116 123 (tast 2).

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp eller veiledning, eller som har behov for å lufte tankene sine for noen. Tjenesten drives av Mental Helse.

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge nås på tlf. 116 111.

Hit kan du ringe dersom du er bekymret for et barn. Telefonen er bemannet av fagpersonell og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.

Voksne for Barn

Voksne for Barn er en rådgivningstjeneste for deg som har spørsmål om barn og unge. Du kan sende inn spørsmål og få svar fra en fagperson.

Barnevernet.no

barnevernet.no finner du kontaktinfo til barnevernvakter og barneverntjenester og informasjon om hvordan du melder din bekymring til barnevernet.

Mental Helse Hjelpetelefonen

Hjelpetelefonen nås på tlf. 116 123

Hjelpetelefonen er en gratis, døgnåpen telefontjeneste for deg som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym, og de har taushetsplikt. De har også en chat på sidetmedord.no.

Kirkens SOS

Til Kirkens SOS kan du ringe, chatte og sende melding. Telefonen, 22 40 00 40, er åpen hele døgnet. Chatten er åpen hverdager 18:30-22:30. Du er anonym.

Vold- og overgrepslinjen

Vold- og overgrepslinjen nås på tlf. 116 006.

Vold- og overgrepslinjen er en døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner eller er bekymret for noen du kjenner. Tjenesten er anonym.

Anonyme Alkoholikere (AA)

Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av personer som deler sin erfaring, sin styrke og sitt håp med hverandre for å løse felles problem og hjelpe andre å bli fri fra alkoholisme.

Anonyme Alkoholikere nås på tlf. 911 77 770.

Telefonen er betjent til følgende tider:
Mandag - fredag 11:00-15:00 og 18:00-22:00
Lørdag - søndag 18:00-22:00

Nasjonal rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse og rus

Rådgivningstelefonen har tlf. 22 49 19 22.

Pårørendelinjen

Pårørendelinjen nås på tlf. 90 90 48 48 mandag-fredag 09:00-15:00.

Pårørendelinjen er et hjelpetilbud for pårørende i alle aldre. Telefonen er bemannet av ansatte med helse- og sosialfaglig utdanning som har taushetsplikt. Du kan også ta kontakt på chat og e-post.

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte nås på tlf. 800 57 000.

Her kan du få hjelp hvis du blir eller har blitt seksuelt misbrukt, eller hvis noen du kjenner blir eller har blitt seksuelt misbrukt. Telefonen er døgnåpen, og det er gratis å ringe. Tjenesten blir driftet av Incestsenteret i Vestfold og finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.