Helsestasjon

Koronaviruset

Med unntak av gruppetilbud er helsestasjonens tjenester i gang igjen.

Vær oppmerksom på at søsken ikke kan bli med til avtaler.
Har du symptomer på luftveisinfeksjon, må du ikke komme til helsestasjonen.