Ansatte i barneverntjenesten

Ansatte i barneverntjenesten
Navn Stilling Telefon E-post
Sara Therese
E. Strindhaug
Barnevernleder 945 23 115 Send e-post
Kari Omre Barnevernkonsulent 945 04 514 Send e-post
Janne Polle Barnevernkonsulent 911 03 913 Send e-post
Ann-Kristin Helstrøm Barnevernkonsulent 476 73 227 Send e-post
Lene Hjertås Rønnback Vernepleier 414 77 481 Send e-post
Silje Eppeland Barnevernkonsulent 468 86 684 Send e-post
Jorund Watne Miljøarbeider 474 60 696 Send e-post

Kontaktinfo

Barneverntjenesten

Ekspedisjon Familiens hus
37 50 25 70

Post- og besøksadresse
Frolandssenteret 4 B
4820 Froland

Akuttberedskap
Barnevernvakten

Åpningstider

mandag - fredag
09:00 - 15:00