Foreldreveiledning, forebyggende tiltak og ettervern

I barnevernet vil vi gjerne hjelpe tidlig, før det blir akutt, slik at det ikke blir vonde situasjoner for barn og familier. Som regel er det best at barn får vokse opp i sitt eget hjem. Vi skal derfor alltid først vurdere om det er mulig å hjelpe mor eller far og hjelpe familien med å fungere bedre.

Forebyggende tiltak

 • Råd og veiledning for familien i en begrenset eller lengre periode
 • Foreldreveiledning: COS - P
   
 • Hjelp til å koordinere tiltak for barn med ulike behov
  Når flere hjelpeinstanser er involvert, koordinerer vi tiltakene til det beste for barnet og familien.
   
 • Økonomisk støtte til barnet for deltakelse i for eksempel fritidsaktiviteter
 • Avlastning ved plass i barnehage, skolefritidsordning og lignende
 • Støttekontakt
 • Besøkshjem
   
 • Ruskontroll og avklaring av rusbruk hos foreldre
  Vi samarbeider med fastlege om ruskontroll og dekker utgifter til urinprøver.

Miljøarbeider

Vår miljøarbeider i barneverntjenesten bistår familier med praktisk hjelp og veiledning. Vi legger vekt på trygghet, åpenhet og god kommunikasjon i arbeidet vårt med barnet og familien.

Ettervern

For å sikre at de som har behov for det fortsatt får hjelp, tilbyr vi ettervern til ungdom i alderen 18-23 år. Ettervern kan f.eks. være samarbeid med andre instanser, oppfølgingssamtaler, veiledning, oppfølging i leilighet eller videreføring av fosterhjem.

Kontaktinfo

Barneverntjenesten

Barnevernleder
Ingebjørg Andreassen

Mobil
951 97 064

E-post
ingebjorg.andreassen@froland.kommune.no

Post- og besøksadresse
Frolandssenteret 4 B
4820 Froland

Akuttberedskap
Barnevernvakten

Åpningstider

mandag - fredag
09:00 - 15:00