Bekymringsmelding

Er du bekymret for et barn eller en ungdom, skal du kontakte barnevernet. Barn og ungdom kan selv ta kontakt med oss. 

Slik melder du ifra til barnevernet

Du kan ringe oss, møte opp personlig, eller sende e-post eller brev. Du kan også bruke et skjema for bekymringsmelding.

Du kan velge å være anonym. Barneverntjenesten ønsker likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet.

Meldeplikt

Hvem har meldeplikt?

Hva skjer videre?

Meldingen blir gjennomgått innen en uke. Akuttsaker avgjøres straks.

Barnevernet vil enten starte en undersøkelse eller henlegge meldingen dersom den er åpenbart grunnløs.

En undersøkelse skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. Undersøkelsen skal være tilpasset sakens alvorlighetsgrad, stå i forhold til meldingens innhold og ivareta barnets beste. Dersom undersøkelsen gir grunnlag for hjelpetiltak, skal barneverntjenesten iverksette tiltak etter loven. 

Kontaktinfo

Barnevernleder
Sara Therese Eskeland Strindhaug

Mobil
945 23 115

E-post
sara.therese.eskeland.strindhaug@froland.kommune.no

 

Post- og besøksadresse
Frolandssenteret 4 B
4820 Froland

Akuttberedskap
Barnevernvakten