Priser barnehageplass

 

Priser barnehageplass fra 1. januar 2021
Plasstype Pris per måned
50 % plass Kr 1615
60 % plass Kr 1938
80 % plass Kr 2584
100 % plass Kr 3230

 

Pris for mat

For 100 % plass betaler du kr 300 i kostpenger per barn per måned. Har barnet 50 %,
60 % eller 80 % plass, reduseres kostpengene tilsvarende.

Søskenmoderasjon

Har du flere barn som går i barnehage, gis det søskenmoderasjon. Dette gjelder uansett om barna går i samme eller i forskjellig barnehage. For søsken nummer to gis 30 % rabatt, og for søsken nummer tre gis 50 % rabatt.

Kontaktinfo

Barnehagekontoret

Telefon
37 50 25 70

E-post
barnehage@froland.kommune.no

 

Virksomhetsleder
Gry Reiulfsen

Telefon
37 50 25 77

E-post
gry.reiulfsen@froland.kommune.no  

 

Rådgiver
Line Løvjomås Larsen

Telefon
37 50 25 73

Mobil
951 46 686

E-post
line.larsen@froland.kommune.no