Overgang fra barnehage til skole

Å begynne på skolen er en milepæl og en stor begivenhet i alle barns liv. De fleste barn og foreldre ser frem til begynnelsen på skolegangen med spent forventning. Men for noen fortoner barnehageslutt og skolestart seg som skummelt og utfordrende.

Barnehage og skole er deler av samme utdanningssystem. Begge er institusjoner for dannelse, lek, læring og omsorg, men de har ulik egenart. Barna vil møte både likhetstrekk og ulikheter når de begynner på skolen.

Overgangen fra barnehage til skole er viktig og en naturlig del av livet. Derfor er barnehagen, skolen og foreldrene sammen ansvarlige for å gjøre overgangen så god som mulig. God overgang må først og fremst dreie seg om positive opplevelser for barnet.

I Froland har barnehagene og skolene et godt samarbeid for å gjøre overgangen best mulig, og vi har derfor laget en plan for overgangen mellom barnehage til skole (PDF, 129 kB).

Kontaktinfo

Rådgiver
Line Løvjomås Larsen

Telefon
37 50 25 73

Mobil
951 46 686

E-post
line.larsen@froland.kommune.no

 

Froland barneskole:
Avdelingsleder 1.-4. trinn

Anne Birte Brekke

Telefon
470 26 597

Rektor
Inge Roppen

Telefon
37 50 24 78

 

Blakstadheia skole:
Rektor

Vivian Lorentsen

Telefon
37 50 25 26

 

Mykland skole:
Rektor
Signe Heldal Risholt

Telefon
481 47 052