Barnehagekontoret

Barnehagekontoret tar seg av saker vedrørende både kommunale og private barnehager, for eksempel:

  • Barnehageopptak
  • Samordning, oppfølging og koordinering av barnehagetilbudet i kommunen
  • Kvalitetssikring, godkjenning og tilsyn med barnehagene
  • Foreldrebetaling
  • Redusert foreldrebetaling
  • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurser
  • Kontantstøtterapportering

Ansatte og kontakt

Gry Reiulfsen er virksomhetsleder for barnehagene. På barnehagekontoret jobber også barnehagefaglig rådgiver, spesialpedagoger og sekretær.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Barnehagekontoret

Telefon
37 50 25 70

E-post
barnehage@froland.kommune.no

 

Virksomhetsleder
Gry Reiulfsen

Telefon
37 50 25 77

E-post
gry.reiulfsen@froland.kommune.no  

 

Rådgiver
Line Løvjomås Larsen

Telefon
37 50 25 73

Mobil
951 46 686

E-post
line.larsen@froland.kommune.no