Ferier og planleggingsdager i barnehagene

De kommunale barnehagene har noen felles planleggingsdager, da barnehagene er stengt:

  • Første dag etter sommerferien
  • Tredje fredag i oktober
  • Første dag etter nyttår
  • Inneklemt fredag etter Kristi Himmelfartsdag

Den femte planleggingsdagen bestemmer den enkelte barnehage selv.

Sommerferien for SFO
År Stengt Åpner
Sommer 2020 Stengt fra og med 6. juli Åpner 3. august
Sommer 2021 Stengt fra og med 12. juli Åpner 9. august
Sommer 2022 Stengt fra og med 11. juli Åpner 8. august
Sommer 2023 Stengt fra og med 10. juli Åpner 7. august
Sommer 2024 Stengt fra og med 8. juli Åpner 5. august
Sommer 2025 Stengt fra og med 7. juli Åpner 4. august
Sommer 2026 Stengt fra og med 6. juli Åpner 3. august
Sommer 2027 Stengt fra og med 12. juli Åpner 9. august