Om Bliksåsen barnehage

Hva tilbyr vi?

Bliksåsen barnehage er en kommunal barnehage med fire avdelinger på toppen av solfylte Bliksåsen. Vi har to 0-3 års-avdelinger med ni barn, og to 3-5 års-avdelinger med 18 barn. Alle våre avdelinger har en grunnbemanning med tre voksne, deriblant en pedagogisk leder og to fagarbeidere/assistenter. I perioder har vi lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget og barnehagelærerstudenter.

Barnehagen vår er innholdsrik med spennende variasjoner både ute- og innomhus som innbyr til lek og utfoldelse. Avdelingene er møblert ut ifra hva barna har interesse for og liker å leke med. Vi serverer to måltider per dag og har gjerne varmmat én gang per uke.

Visjon og satsingsområde

Visjonen vår er "Gode barndomsminner".

Satsingsområde er lek og relasjoner.

Vi i Bliksåsen barnehage arbeider aktivt for å nå følgende mål:

  • Vi ønsker å skape en hverdag fylt med magiske øyeblikk og mye humor
  • Vi skal etterstrebe god kommunikasjon og godt samarbeid med dere foreldre
  • Barnehagen skal fremme trivsel, glede og vennskap
  • Barns medvirkning skal komme frem i barnehagens arbeid – vi tilrettelegger for barns utforsking og utfoldelse
  • Vi er bevisst om at alle barn er likeverdige
  • Alle barn skal møtes med tillit, respekt og nestekjærlighet

Plasstyper

Vi tilbyr disse plasstyper; 100 %,80%,  60 % og 50 %. 

Planleggingsdager

Vi har fem planleggingsdager i året. 

 

Kontaktinfo

Bliksåsen barnehage

Styrer
Ane Nylund Vindholmen

Telefon
37 50 24 45

E-post
ane.nylund.vindholmen@froland.kommune.no

Mobil til avdelingene
Gresshoppa: 482 02 920
Blåbærfis: 482 27 380
Marihøna: 481 71 538
Humla: 482 07 901

Besøksadresse
Bliksåsen 70
4820 Froland

Åpningstider

mandag - fredag
07:00 - 16:30