Om Blakstadheia barnehage

Hva tilbyr vi?

Blakstadheia barnehage har fire avdelinger og ligger i naturskjønne omgivelser med gode muligheter for fysisk aktivitet og lek i naturen. 

Hva er viktig i vår barnehage?

Vi er opptatt av å skape en stressfri hverdag for barna. Vi har små grupper og stabilt personale. Det gir tid og ro til fordypning, undring og utforskning for barn og voksne. Vi vektlegger de daglige samtalene med barna. På den måten får de mulighet til å medvirke i sin egen hverdag. Deltagende, lydhøre og tilstedeværende voksne er en forutsetning for at barna kan ha innvirkning på barnehagens innhold.

Visjon og satsingsområde

Vår visjon er "Gode barndomsminner".

Satsingsområde og mål er lek og relasjoner. Dette er felles for alle kommunale barnehager i Froland.

Viktige mål er glede, respekt, omsorg og trygghet. I Blakstadheia barnehage skal alle kjenne seg betydningsfulle og kunne sette spor.

Plasstyper

Vi tilbyr tre plasstyper; 100 %, 60 % og 50 %. Fra 01.08.19 tilbys også 80 % plass.

Planleggingsdager

Vi har fem planleggingsdager i året. I barnehageåret 2019 / 2020 er dette: 5.august, 2. januar, 13. februar, 22. mai og 5. juni.

Bemanning:

 • Eikenøtta: 18 plasser for barn mellom 3 og 6 år
  To pedagogisk leder, én fagarbeider og én assistent

   
 • Nøtteliten: 9 plasser for barn mellom 1 og 3 år
  Én pedagogisk leder, én fagarbeider og én assistent

   
 • Knerten: 14 plasser for barn mellom 3 og 6 år
  Én pedagogisk leder og to fagarbeidere

   
 • Kongla: 7 plasser for barn mellom 1 og 3 år
  Én pedagogisk leder og to fagarbeidere

   
 • Én styrer i 100 % stilling

Kontaktinfo

Blakstadheia barnehage

Seksjonsleder
Bjørg Jordal                

Telefon
37 50 24 80

Mobil
907 27 501

E-post
bjorg.jordal@froland.kommune.no

Mobil til avdelingene
Knerten 909 77 922
Kongla 909 66 395
Eikenøtta 945 04 510
Nøtteliten 959 73 818

Besøksadresse
Skoleveien 1, 4820 Froland

Postadresse
Frolandsveien 995, 4820 Froland

Åpningstider

mandag - fredag
07:00 - 16:30