Barnehage

Pga. koronaviruset er alle skoler og barnehager stengt
foreløpig til og med 13. april.


Noen grupper barn gis et omsorgstilbud på dagtid. Foresatte vil motta informasjon direkte fra skolene og barnehagene.

 

Den nye annerledeshverdagen kan være krevende for oss alle, både barn og voksne.
Har du behov for noen å snakke med? Her finner du hjelp på nett og telefon.