Aktivitetsmidler barn og unge

Familier med lav inntekt kan søke om å få dekket kostnader til fritidsaktiviteter for barn og unge, som for eksempel idrettskontingent, semesteravgift til kulturskole e.l.

Hvem kan få tilbudet?

Tilbudet gis til barn og unge i alderen 4-18 år i familier med lav inntekt, forutsatt at familien ikke mottar tilsvarende ytelser fra andre instanser.

Hvordan søker jeg?

For å søke om aktivitetsmidler, må du fylle ut og sende inn et skjema. Du kommer til skjemaet ved å trykke på knappen nedenfor. Du kan laste ned fila til pc-en din og fylle ut alle de blå feltene før du skriver ut.

Det er ingen søknadsfrist. Søknader blir behandlet fortløpende.

Søke om aktivitetsmidler for barn og unge (PDF, 47 kB)

Kontaktinfo

Konsulent
Elin Samuelsen

Telefon
37 50 25 70

 

Virksomhetsleder
Gry Reiulfsen

Telefon
37 50 25 77

 

Post- og besøksadresse
Familiens hus
Frolandssenteret 4 B
4820 Froland