Feiing, tilsyn og fyring

Når kommer feieren?

Tidligere kom feieren to ganger i løpet av fire år. Boligtilsyn ble utført minst én gang i samme periode. Forskrift om brannforebygging fra 1. januar 2016 sier at feiing og tilsyn med fyringsanlegg skal utføres ved behov. Hytter og fritidsboliger inngår i ordningen.

Du får SMS før feieren kommer. Alle våre ansatte har id-kort med bilde. Be gjerne om å få se identifikasjon. De opplysningene du kan gi oss når vi kommer, f.eks. om ditt ildsted og hvor ofte du fyrer, er viktige når vi skal vurdere behovet for feiing og tilsyn.

Ditt ansvar - før feieren kommer:

 • Stige opp til taket
 • Takstige
 • Tilgang til røykkanal og sotluke
   

Hva koster det?

Feiing
Tjeneste Pris Enhet
Ordinær feiing kr 393,75 per pipe/løp


Tilsyn av bolig

Tilsyn skal utføres minst hvert fjerde år.

Dette sjekkes:

 • Slokkeutstyr
 • Røykvarslere
 • Ildsted/Fyrkjele/Fyrrom
 • Skorsteinens hele lengde (innvendig i boligen)
 • Rømningsveier i bolig
 • Gass i bygningen (mengde, plassering og merking)
 • Sikringsskap/elektrisk anlegg
   

Ny peis?

Nytt ildsted må meldes til brannvesenet: Skjema for melding om nytt ildsted (pdf, 119 kb) (PDF, 119 kB)

Når feide vi sist og hva var tilstanden?

Du kan se oversikt over feiing på din eiendom og annen eiendomsinformasjon i tjenesten Mine eiendommer.

Kontaktinfo

Østre Agder brannvesen
Feieravdelingen

Telefon
37 01 38 88

E-post
feieren@arendal.kommune.no

 

Seksjonsleder bolig
Marc Safari
Telefon
480 77 972

 

Avdelingsleder forebyggende
Petter Vinje Svendsen
Telefon
906 06 560