Lokalarkiv

Ønsker du å lese i gamle "Kveldssola" fra Froland Ungdomslag eller "Referatbok for Hurv Kinaforening"?

Biblioteket inneholder et lokalarkiv der foreningsprotokoller og annet skrevet eller trykt materiale er ordnet og oppbevart på en trygg måte. Materialet er ikke til hjemlån, men kan leses i biblioteket.

På lokalarkivet finner du også gamle bilder fra Froland. Bildene finner du også digitalt og kan søkes frem i bibliotekets katalog i vår fotobase.

Biblioteket har i lang tid tatt i mot materiell fra lag og foreninger i Froland for å oppbevare det på en trygg måte. Hvis du skulle kommer over slike protokoller på et gammelt loft eller i en kjeller, så tar biblioteket imot dette for oppbevaring.

Kontaktinfo

Froland bibliotek

Telefon
37 23 55 25

E-post
bibliotek@froland.kommune.no

Besøksadresse
Frolandssenteret 4 C
4820 Froland

Postadresse
Frolandsveien 995
4820 Froland

 

Virksomhetsleder
Kultur og bibliotek

Reidun Brinchmann