Lånetider og gebyrer

For at flest mulig skal få glede av bibliotekets tilbud har vi følgende utlånstider og priser. 

Lånekort:

 • Lånekort er gratis for alle
 • Vis legitimasjon ved innmelding
 • Husk å melde adresseforandring
 • Studenter må også oppgi hjemmeadresse
 • Tapte lånekort erstattes for kr. 20.-

Lånetid:

 • Lånetid for bøker og lydbøker er 30 dager når ikke annet er oppgitt.
 • Tidsskrifter: 14 dager
 • DVD: 7 dager.
 • Alt skal leveres tilbake i tide.
 • Alle lån kan fornyes dersom det ikke er venteliste. Det kan gjøres per telefon eller ved å logge inn selv her.

Purregebyr og erstatning:

Hvis lånetiden overskrides betales:

 • Kr. 50.- for første gangs purring. Barn kr. 10.-
 • Kr. 50.- for andre gangs purring i tillegg til første gebyret. Barn kr. 20.-
 • Kr.100.- for tredje gangs purring. Barn kr. 30.-
  Dersom boka ikke blir levert ved 3. gangs purring, må boka erstattes og purregebyrene betales.
 • Låner som ikke gjør opp for seg, blir sperret.
 • Maksbeløp for overtid er : Voksne kr 200.- og Barn kr 50.-

Kontaktinfo

Froland bibliotek

Telefon
37 23 55 25

E-post
bibliotek@froland.kommune.no

Besøksadresse
Frolandssenteret 4 C
4820 Froland

Postadresse
Frolandsveien 995
4820 Froland

 

Virksomhetsleder
Kultur og bibliotek

Reidun Brinchmann