Lånereglement

Biblioteket låner materiale ut gratis til lånere fra hele landet. Bibliotekets tjenester er gratis så lenge du overholder lånefristene.

Biblioteket tilbyr

 • billedbøker, barne-og ungdomsbøker, tegneserier
 • romaner, noveller, dikt, skuespill
 • fagbøker for kunnskap og studier, hobby og fritid
 • e-bøker
 • tilgang til digitale baser
 • informasjon, oppslagsbøker, aviser og tidsskrifter
 • lydbøker og språkkurs 
 • publikums pc’er med tilgang til internett og tekstbehandling
 • tilgang til nettverk ved bruk av egen pc
 • studieplasser
 • klassebesøk, arrangementer, lesestunder
 • selvbetjent tilgang til eget låneforhold

Låneren/brukeren har rett til

 • å benytte bibliotekets samlinger gratis
 • å få reservert bøker/materiale som er utlånt
 • å få fjernlånt bøker/materiale som biblioteket ikke har
 • å levere bøker som er lånt ved andre bibliotek
 • å bruke biblioteket utenom betjent åpningstid etter avtale med biblioteket

Låneren/brukeren har plikt til

 • å forevise gyldig legitimasjon ved innmelding som låner
 • å overholde frister
 • å betale gebyr når lånefristen ikke overholdes
 • å være ansvarlig for bøker / materiale lånt på eget lånekort
 • å erstatte bortkommet eller skadet materiale
 • å melde fra om endringer av adresse, telefonnummer eller e-postadresse
 • å melde tap av lånekort til biblioteket

Lånekort

 • Alle kan få lånekort
 • Lånekortet gjelder alle media
 • Lånere over 15 år kan få nasjonalt lånerkort som kan brukes i alle biblioteker i hele landet
 • Bibliotekkortet ditt er personlig og brukes sammen med PIN-kode
 • Brudd på lånereglene kan føre til innskrenkning eller tap av låneretten

Ordensregler for Froland bibliotek

Generelt

 • Alle besøkende må rette seg etter bibliotekets regelverk og alminnelige regler for god oppførsel.
 • Ved brudd på reglene vil personalet på en høflig måte gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller til brukerne.
 • Dersom slik henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteket.

Rusmiddelbruk

 • Personer som er påvirket av rusmidler, og personer som kjøper eller selger rusmidler skal vises bort fra biblioteket.

Annen sjenerende oppførsel

 • Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse for det øvrige publikum på grunn av støy, lukt etc., skal vises bort fra biblioteket.

Brudd på ordensreglene

 • Brudd på reglene kan føre til utestengning fra biblioteket på bestemt, eller ubestemt tid, avhengig av overtredelsens karakter.
 • Den som taper tilgangen til meråpent bibliotek må søke om tilgang på ny etter at utestengningstiden er utløpt.
Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Froland bibliotek

Telefon
37 23 55 25

E-post 
bibliotek@froland.kommune.no

Besøksadresse
Frolandssenteret 4 C, 4820 Froland

Postadresse
Frolandsveien 995, 4820 Froland

Fung. virksomhetsleder
Kultur og bibliotek

hogne.prestegard@froland.kommune.no

Telefon
959 69 606

Åpningstider

Mandag-torsdag: 11:00-17:00
Fredag-lørdag: 11:00-14:00

Selvbetjent alle dager: 07:00-22:00