Lånereglement

Biblioteket låner materiale ut gratis til lånere fra hele landet. Bibliotekets tjenester er gratis så lenge du overholder lånefristene.

Biblioteket tilbyr

 • billedbøker, barne-og ungdomsbøker, tegneserier
 • romaner, noveller, dikt, skuespill
 • fagbøker for kunnskap og studier, hobby og fritid
 • e-bøker
 • tilgang til digitale baser
 • informasjon, oppslagsbøker
 • aviser kan du lese digitalt via PressReader (aviskroken med papiraviser i biblioteket er stengt av smittevernshensyn) 
 • du kan låne blader
 • lydbøker og språkkurs 
 • publikums pc’er med tilgang til internett og tekstbehandling
 • tilgang til nettverk ved bruk av egen pc
 • studieplasser
 • klassebesøk, arrangementer, lesestunder
 • selvbetjent tilgang til eget låneforhold

Låneren/brukeren har rett til

 • å benytte bibliotekets samlinger gratis
 • å få reservert bøker/materiale som er utlånt
 • å få fjernlånt bøker/materiale som biblioteket ikke har
 • å levere bøker som er lånt ved andre bibliotek
 • å bruke biblioteket utenom betjent åpningstid etter avtale med biblioteket (for tiden utilgjengelig på grunn av smittevernshensyn)

Låneren/brukeren har plikt til

 • å forevise gyldig legitimasjon ved innmelding som låner
 • å overholde frister
 • å betale gebyr når lånefristen ikke overholdes
 • å være ansvarlig for bøker / materiale lånt på eget lånekort
 • å erstatte bortkommet eller skadet materiale
 • å melde fra om endringer av adresse, telefonnummer eller e-postadresse
 • å melde tap av lånekort til biblioteket

Lånekort

 • Alle kan få lånekort
 • Lånekortet gjelder alle media
 • Lånere over 15 år kan få nasjonalt lånerkort som kan brukes i alle biblioteker i hele landet
 • Bibliotekkortet ditt er personlig og brukes sammen med PIN-kode
 • Brudd på lånereglene kan føre til innskrenkning eller tap av låneretten

Ordensregler for Froland bibliotek

 

Smittevernsregler

 • Kom på biblioteket bare når du er frisk. Hvis du har luftveissymptomer eller føler deg syk, må du ikke besøke oss.
 • Bruk håndsprit med inngangen når du går inn. Håndvask er tilgjengelig på publikumstoalettet.
 • Hold avstand på minst 1 meter til andre.

Generelt

 • Alle besøkende må rette seg etter bibliotekets regelverk og alminnelige regler for god oppførsel
 • Ved brudd på reglene vil personalet på en høflig måte gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller til brukerne. Dersom slik henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteket.
   
 • Det er ikke lov til å spise på biblioteket. Unntaket er bevertning ved arrangementer i biblioteket.
   
 • Personer som er påvirket av rusmidler, og personer som kjøper selger rusmidler blir vist bort fra biblioteket.
 • Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse for de øvrige publikum på grunn av støy, lukt etc., blir vist bort.
 • Ved brudd på reglene vil personalet på en høflig måte gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller til brukerne. Dersom slik henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteket.

 

Brudd på ordensreglene

 • Brudd på reglene kan føre til utestengning fra biblioteket på bestemt, eller ubestemt tid, avhengig av overtredelsens karakter.
 • Den som taper tilgangen til meråpent bibliotek må søke om tilgang på ny etter at utestengningstiden er utløpt.

Kontaktinfo

Froland bibliotek

Telefon
37 23 55 25

E-post
bibliotek@froland.kommune.no

Besøksadresse
Frolandssenteret 4 C
4820 Froland

Postadresse
Frolandsveien 995
4820 Froland

 

Virksomhetsleder
Kultur og bibliotek

Reidun Brinchmann