Lånereglement

Biblioteket låner materiale ut gratis til lånere fra hele landet. Bibliotekets tjenester er gratis så lenge du overholder lånefristene.

Biblioteket tilbyr

 • billedbøker, barne-og ungdomsbøker, tegneserier
 • romaner, noveller, dikt, skuespill
 • fagbøker for kunnskap og studier, hobby og fritid
 • e-bøker
 • tilgang til digitale baser
 • informasjon, oppslagsbøker, aviser og tidsskrifter
 • lydbøker og språkkurs 
 • publikums pc’er med tilgang til internett og tekstbehandling
 • tilgang til nettverk ved bruk av egen pc
 • studieplasser
 • klassebesøk, arrangementer, lesestunder
 • selvbetjent tilgang til eget låneforhold

Låneren/brukeren har rett til

 • å benytte bibliotekets samlinger gratis
 • å få reservert bøker/materiale som er utlånt
 • å få fjernlånt bøker/materiale som biblioteket ikke har
 • å levere bøker som er lånt ved andre bibliotek
 • å bruke biblioteket utenom betjent åpningstid etter avtale med biblioteket

Låneren/brukeren har plikt til

 • å forevise gyldig legitimasjon ved innmelding som låner
 • å overholde frister
 • å betale gebyr når lånefristen ikke overholdes
 • å være ansvarlig for bøker / materiale lånt på eget lånekort
 • å erstatte bortkommet eller skadet materiale
 • å melde fra om endringer av adresse, telefonnummer eller e-postadresse
 • å melde tap av lånekort til biblioteket

Lånekort

 • Alle kan få lånekort
 • Lånekortet gjelder alle media
 • Lånere over 15 år kan få nasjonalt lånerkort som kan brukes i alle biblioteker i hele landet
 • Bibliotekkortet ditt er personlig og brukes sammen med PIN-kode
 • Brudd på lånereglene kan føre til innskrenkning eller tap av låneretten

Ordensregler for Froland bibliotek

Generelt

 • Alle besøkende må rette seg etter bibliotekets regelverk og alminnelige regler for god oppførsel.
 • Ved brudd på reglene vil personalet på en høflig måte gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller til brukerne.
 • Dersom slik henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteket.

Rusmiddelbruk

 • Personer som er påvirket av rusmidler, og personer som kjøper eller selger rusmidler skal vises bort fra biblioteket.

Annen sjenerende oppførsel

 • Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse for det øvrige publikum på grunn av støy, lukt etc., skal vises bort fra biblioteket.

Brudd på ordensreglene

 • Brudd på reglene kan føre til utestengning fra biblioteket på bestemt, eller ubestemt tid, avhengig av overtredelsens karakter.
 • Den som taper tilgangen til meråpent bibliotek må søke om tilgang på ny etter at utestengningstiden er utløpt.

Kontaktinfo

Froland bibliotek

Telefon
37 23 55 25

E-post
bibliotek@froland.kommune.no

Besøksadresse
Frolandssenteret 4 C
4820 Froland

Postadresse
Frolandsveien 995
4820 Froland

 

Virksomhetsleder
Kultur og bibliotek

Reidun Brinchmann

Åpningstider

Mandag - torsdag
11:00 - 17:00

Fredag - lørdag
11:00 - 14:00

Selvbetjent alle dager
07:00 - 22:00