Kopiering og utskrifter

På grunn av smittevernstiltak er våre publikumsPCer for tiden stengt, og utskrift vil ikke være mulig. Vi har mulighet til å kopiere for deg.

Priser per kopi

Priser kopiering
Format Pris
A4 ensidig kr 3
A4 tosidig kr 6
A3 ensidig kr 5
A3 tosidig kr 10
Fargekopi A4 kr 5
Fargekopi A3 kr 10
Scanning kr 15