Bygdebøker

De første bygdebøkene i Froland ble skrevet av Knut Mykland, og det siste bindet i Myklands kultursoge kommer i 2009. I løpet av disse årene er det skrevet gårds- og ættehistorie og kulturhistorie både Froland og gamle Mykland kommune. 

Bygdebøker for Froland og Mykland

Det er gitt ut 4 bygdebøker for Froland og 3 for Mykland. Bøkene er til salgs i biblioteket.

  • Froland I kr 100.- Kulturhistorie
  • Froland II kr 400.- Heim og ætt
  • Froland III kr 350,- Heim og ætt
  • Froland IV kr 400.- Heim og ætt
  • Mykland I  kr 150.- (utsolgt)
  • Mykland II kr 150,-
  • Mykland III Kultursoge til 1832 kr 300,-
  • Mykland IV Kultursoga 1832-2009 kr 350,-

Årsskrift for Froland historielag

Det første årskrifet for Froland historielag (tidligere Froland og Mykland Historielag) kom ut i 1981 og det utgis nytt hefte hvert annet år. I biblioteket kan du få kjøpt de fleste av disse heftene. Det nyeste heftet er også på plass - en fin julegave!

Siste nr kr 150,-

Du kan også få kjøpt andre lokalhistoriske utgivelser, blant dem "Negtegnelser - minner - rapporter fra deltakelse i Milorg 1943-45" av Trygve Usterud, Olav Moe og Ivar Mjaaland.

Kontaktinfo

Froland bibliotek

Telefon
37 23 55 25

E-post
bibliotek@froland.kommune.no

Besøksadresse
Frolandssenteret 4 C
4820 Froland

Postadresse
Frolandsveien 995
4820 Froland

 

Virksomhetsleder
Kultur og bibliotek

Reidun Brinchmann