Meråpent bibliotek

Fra og med 30. juni er Meråpent bibliotek nede, det er pga. dataangrepet vi har hatt på vårt biblioteksystem. Det jobbes med å sikre data og gjenopprette systemet.
Ny info vil komme så fort vi får tilbakemeldinger på når systemet vil fungerer igjen. 

Kom når du vil - lån når du vil

Med "Meråpent bibliotek" er biblioteket åpent hver dag i tidsrommet 07:00-22:00, også på søndager og helligdager. Utenfor betjent åpningstid kan du altså bruke biblioteket uten at det er ansatte tilstede. Ønsker du å benytte tilbudet om selvbetjent bibliotek (PDF, 898 kB), må du inngå kontrakt med biblioteket.

Vi ønsker å være et moderne og fremtidsrettet bibliotek, og vi jobber hele tiden med å utvikle produktene og tjenestene våre.

Med "Meråpent bibliotek" ønsker vi

  • å være enda mer tilgjengelige
  • å gi enda bedre tjenester i betjent åpningstid
  • å fokusere enda mer på brukernes behov

Bruk biblioteket når det passer deg

I den selvbetjente åpningstiden bruker du lånekort og PIN-kode i adgangskontrollen. Biblioteket er godt tilrettelagt, slik at du kan se anbefalinger og enkelt finne frem selv. I selvbetjeningsautomaten kan du låne, levere og fornye bøker, hente bestilt materiell og sjekke lånestatus.

Kontaktinfo

Froland bibliotek

Telefon
37 23 55 25

E-post
bibliotek@froland.kommune.no

Besøksadresse
Frolandssenteret 4 C
4820 Froland

Postadresse
Frolandsveien 995
4820 Froland

 

Virksomhetsleder
Kultur og bibliotek

Reidun Brinchmann