Priser barnehageplass

Dette koster en barnehageplass

Priser barnehageplass
Plasstype Pris per måned
50 % plass kr 1455
60 % plass kr 1746
100 % plass kr 2910

Nye priser i 2019 ( med forbehold om endelig vedtak av statsbudsjettet):

Fra 1. januar 2019 øker prisene:

50% plass - kr 1495

60% plass - kr 1794

100% plass - kr 2990

Fra 1. august 2019 øker prisene:

50% plass - kr 1520

60% plass - kr 1824

100% plass - kr 3040

Pris for mat

For 100 % plass betaler du kr 300 i kostpenger per barn per måned. Har barnet 50 % eller 60 % plass, reduseres kostpengene tilsvarende.

Søskenmoderasjon

Har du flere barn som går i barnehage, gis det søskenmoderasjon. Dette gjelder uansett om barna går i samme eller i forskjellig barnehage. For søsken nummer to gis 30 % rabatt, og for søsken nummer tre gis 50 % rabatt.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Barnehagekontoret

Telefon
37 50 25 70

E-post
barnehage@froland.kommune.no

Virksomhetsleder
Gry Reiulfsen

Telefon
37 50 25 77

E-post
Gry.Reiulfsen@froland.kommune.no  

Barnehagefaglig rådgiver
Line Løvjomås Larsen

Telefon
37 50 25 73

Mobil
951 46 686

E-post
Line.larsen@froland.kommune.no