Priser barnehageplass

 

Priser barnehageplass
Plasstype Pris per måned
50 % plass kr 1495
60 % plass kr 1794
100 % plass kr 2990

 

Nye priser fra 1. august 2019

 50 % plass - kr 1520
 60 % plass - kr 1824
 80 % plass - kr 2432
100 % plass - kr 3040

Pris for mat

For 100 % plass betaler du kr 300 i kostpenger per barn per måned. Har barnet 50 %,
60 % eller 80 % plass, reduseres kostpengene tilsvarende.

Søskenmoderasjon

Har du flere barn som går i barnehage, gis det søskenmoderasjon. Dette gjelder uansett om barna går i samme eller i forskjellig barnehage. For søsken nummer to gis 30 % rabatt, og for søsken nummer tre gis 50 % rabatt.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Barnehagekontoret

Telefon
37 50 25 70

E-post
barnehage@froland.kommune.no

 

Virksomhetsleder
Gry Reiulfsen

Telefon
37 50 25 77

E-post
gry.reiulfsen@froland.kommune.no  

 

Rådgiver
Line Løvjomås Larsen

Telefon
37 50 25 73

Mobil
951 46 686

E-post
line.larsen@froland.kommune.no