Gratis kjernetid

Fra 1. august 2016 har tre-, fire- og femåringer (barn født i 2011, 2012 og 2013), og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til 20 timer per uke gratis oppholdstid i barnehage. Familier med samlet årsinntekt lavere enn kr 417 000 kan som følge av denne ordningen søke om redusert foreldrebetaling.

Fant du det du lette etter?