Overgang fra barnehage til skole

Å begynne på skolen er en milepæl og en stor begivenhet i alle barns liv. De aller fleste barn og foreldre ser frem til begynnelsen på skolegangen med spent forventning. Men for noen fortoner også barnehageslutt og skolestart seg som noe skummelt og utfordrende.

Barnehage og skole er deler av samme utdanningssystem. Begge er institusjoner for dannelse, lek, læring og omsorg, men de har ulik egenart. Barna vil møte både likhetstrekk og ulikheter når de begynner på skolen.

Overgangen fra barnehage til skole er både viktig og en naturlig del av livet. Derfor er barnehagen, skolen og foreldre sammen ansvarlige for å gjøre overgangen så god som mulig for alle barn. God overgang må først og fremst dreie seg om positive opplevelser for barnet.

I Froland har barnehagene og skolen et godt samarbeid for å gjøre overgangen best mulig, og har derfor laget en 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Barn og helse

Virksomhetsleder
Gry Reiulfsen

Telefon
37 50 25 77

Mobil
945 04 501

E-post
Gry.Reiulfsen@froland.kommune.no  

Du kan også ta kontakt med
Barnehagekontoret

Avdelingsleder
1.-3. trinn Froland skole

Trine Larsen

Telefon
37 50 24 95

E-post
Trine.Larsen@froland.kommune.no