Barnehageplan

Ett av Froland kommunes viktigste mål er gode og trygge oppvekstvilkår.

Barnehagene utgjør en viktig del av barns oppvekstvilkår, og barnehageplanens mål er:

Hovedmål:

  • Avklare drift av det kommunale barnehagetilbudet; vedrørende organisering i perioden frem til 2019.
  • Avklare hvor mange barnehageplasser det er behov for i Froland kommune.
  • Avklare hvor eventuelle nye barnehageplasser skal bygges.
  • Avklare tidspunkt for bygging av eventuelle nye barnehageplasser.

Delmål:

 

  • Oppdatere status vedrørende dagens barnehagetilbud.
  • Definere kvalitet i barnehagen
  • Definere tidlig innsats i barnehagen.

Froland kommunes barnehageplan (PDF, 153 kB) er behandlet i kommunestyret, vedtaket (PDF, 52 kB) omhandler organisering av kommunale barnehager og plan for etablering av nye barnehageplasser.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Barn og helse

Virksomhetsleder
Gry Reiulfsen

Telefon
37 50 25 77

Mobil
945 04 501

E-post
Gry.Reiulfsen@froland.kommune.no  

Du kan også ta kontakt med
Barnehagekontoret