Barnehagekontoret

Hva er våre oppgaver?

Barnehagekontoret administrerer saker som angår både kommunale og private barnehager i kommunen, for eksempel:

  • Barnehageopptak
  • Samordning, oppfølging og koordinering av barnehagetilbudet i kommunen
  • Kvalitetssikring, godkjenning og tilsyn med barnehagene
  • Foreldrebetaling
  • Redusert foreldrebetaling
  • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og ekstraressurser
  • Kontantstøtterapportering

Ansatte og kontakt

Gry Reiulfsen er virksomhetsleder for barnehagene. På barnehagekontoret jobber også barnehagefaglig rådgiver, spesialpedagoger og sekretær.

Velkommen innom oss på barnehagekontoret som holder til i Familiens hus i Osedalen.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinfo

Barnehagekontoret

Telefon
37 50 25 70

E-post
barnehage@froland.kommune.no

Virksomhetsleder
Gry Reiulfsen

Telefon
37 50 25 77

E-post
Gry.Reiulfsen@froland.kommune.no  

Barnehagefaglig rådgiver
Line Løvjomås Larsen

Telefon
37 50 25 73

Mobil
951 46 686

E-post
Line.larsen@froland.kommune.no