Barnehage

Ny pris fra 1. januar 2018

Fra 1. januar 2018 øker prisen for full barnehageplass i alle barnehager fra kr 2 730 til kr 2 910 pr måned. 
(Med forbehold om Stortingets endelige vedtak av statsbudsjett.)