Manntall

Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett.

Dersom du nylig har flyttet til Froland, må du melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni. Hvis ikke, vil du fortsatt være registrert i den kommunen du flyttet fra, og stemmen din vil telle med der, ikke i Froland. Du kan forhåndsstemme i alle landets kommuner. På valgdagen kan du stemme kun i den kommunen du er registrert.

Manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn så fort som mulig etter 30. juni. Manntallet finner du på kommunehuset og biblioteket. Manntallet for Mykland krets blir i tillegg lagt ut på Joker Mykland. Dersom det står feil i manntallet, eller hvis du ikke finner navnet ditt i manntallslistene, kan du klage skriftlig til valgstyret i Froland kommune.

Kontaktinfo

Valgmedarbeidere i Froland

Nina Gundersen Jomås
Telefon
950 82 136

Anders Helland Aas
Telefon
926 05 207