Stemmerett

Du har stemmerett dersom du oppfyller følgende vilkår:
 

Norske statsborgere

 • Du må ha fylt 18 år innen utgangen av 2019
 • Du må ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53
 • Du er, eller har noen gang vært, innført i folkeregisteret som bosatt i Norge
  (Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet)

Statsborgere i Danmark, Island, Finland og Sverige

 • Du må ha fylt 18 år innen utgangen av 2019
 • Du må ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53
 • Du er innført i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni 2019

Statsborgere i land utenfor Norden

 • Du må ha fylt 18 år innen utgangen av 2019
 • Du må ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53
 • Du er innført i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen

For å kunne bruke stemmeretten, må du være innført i manntallet på valgdagen.