Manntall

For å kunne stemme ved valget, må du stå oppført i manntallet. Dersom du nylig har flyttet til kommunen, må du melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni. Hvis ikke, vil du fortsatt stå manntallsført i den kommunen du flyttet fra.

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn så fort som mulig etter 30. juni. Manntallet legges ut på kommunehuset og biblioteket. Manntallet for Mykland krets blir i tillegg lagt ut på Joker Mykland.

Dersom det står feil i manntallet, eller hvis du ikke finner navnet ditt i manntallslistene, kan du klage skriftlig til valgstyret i Froland kommune.