Kommunestyret og formannskapet

Kommunestyret

Froland kommunestyre har 19 medlemmer. I inneværende periode, 2015-2019, er Kristelig Folkeparti det største partiet og har 6 representanter. Arbeiderpartiet er nest størst og har 5 representanter. Deretter følger Senterpartiet med 4, Fremskrittspartiet med 2 og til slutt Høyre og Partiet De Kristne med én representant hver. Ordfører er Ove Gundersen fra Kristelig Folkeparti, og varaordfører er Vidar Bjørkli fra Arbeiderpartiet.

Her finner du oversikt over kommunestyremedlemmene med partitilhørighet.

Formannskapet

Formannskapet har 7 medlemmer. Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet har to representanter hver. Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har én hver.

Her finner du oversikt over formannskapets medlemmer med partitilhørighet.