Kommunestyret og formannskapet

Kommunestyret

Froland kommunestyre har 19 medlemmer. I inneværende periode, 2019-2023, er Kristelig Folkeparti det største partiet og har 6 representanter. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har 4 representanter hver. Deretter følger Fremskrittspartiet med 3 og til slutt Høyre og Partiet De Kristne med én representant hver. Ordfører er Ove Gundersen fra Kristelig Folkeparti, og varaordfører er Øyvin Froland fra Arbeiderpartiet.

Her finner du oversikt over kommunestyremedlemmene med partitilhørighet.

Formannskapet

Formannskapet har 7 medlemmer. Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har 2 representanter hver, og Fremskrittspartiet har én representant.

Her finner du oversikt over formannskapets medlemmer med partitilhørighet.