Kommunestyret og formannskapet

Kommunestyret

Froland kommunestyre har 19 medlemmer. I inneværende periode, 2019-2023, er Kristelig Folkeparti det største partiet og har 6 representanter. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har 4 representanter hver. Deretter følger Fremskrittspartiet med 3 og til slutt Høyre og Konservativt med én representant hver. Ordfører er Ove Gundersen fra Kristelig Folkeparti, og varaordfører er Øyvin Froland fra Arbeiderpartiet.

Medlemmer kommunestyret

Varamedlemmer kommunestyret

Formannskapet

Formannskapet har 7 medlemmer. Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har 2 representanter hver, og Fremskrittspartiet har én representant.

Medlemmer formannskapet