Referatsaker

Nedenfor finner du referatsaker fra formannskaps- og kommunestyremøter.

Referatsaker
Dato Utvalg Sak
13.02.20 Kommunestyret Månedsrapport november 2019 (.PDF, 547 kB)
Skatteoppkreveren - årsrapport og årsregnskap 2019 (.PDF, 5 MB)
Møte- og arbeidsplan 2020 - Froland kontrollutvalg (.PDF, 477 kB)
12.12.19 Kommunestyret Månedsrapport oktober 2019 (.PDF, 636 kB)
28.11.19 Kommunestyret Månedsrapport september 2019 (.PDF, 874 kB)
07.11.19 Kommunestyret 2. tertialrapport 2019 (.PDF, 970 kB)
17.10.19 Kommunestyret Ny kommunelov f.o.m. konstituerende møte (.PDF, 2 MB)
Rundskriv - konstituerende møte og valg til folkevalgte organer (.PDF, 2 MB)
26.09.19 Kommunestyret Trafikksikkerhetsutvalget - referat 04.09.19 (.PDF, 333 kB)
29.08.19 Kommunestyret 1. tertialrapport 2019 (.PDF, 775 kB)
Månedsrapport juli 2019 (.PDF, 418 kB)
Månedsrapport juni 2019 (.PDF, 336 kB)
Månedsrapport mai 2019 (.PDF, 724 kB)
13.06.19 Kommunestyret Månedsrapport mars 2019 (.PDF, 421 kB)
Årsmelding 2018 - Regionalt næringsfond (.PDF, 578 kB)
Årsmelding 2018 - IKT Agder (.PDF, 3 MB)
Årsmelding 2018 - Agder Arbeidsmiljø (.PDF, 4 MB)
Årsregnskap 2018 - Agder Arbeidsmiljø (.PDF, 431 kB)
21.03.19 Kommunestyret Trafikksikkerhetsutvalget - referat 25.02.19 (.PDF, 399 kB)
Månedsrapport februar 2019 (.PDF, 440 kB)
Månedsrapport januar 2019 (.PDF, 346 kB)
Månedsrapport desember 2018 (.PDF, 263 kB)
14.02.19 Kommunestyret Skatteoppkreveren - årsregnskap og årsrapport 2018 (.PDF, 2 MB)
Månedsrapport november 2018 (.PDF, 265 kB)
Månedsrapport oktober 2018 (.PDF, 296 kB)
13.12.18 Kommunestyret Kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan 2019 (.PDF, 315 kB)
Trafikksikkerhetsutvalget - referat 15.11.18 (.PDF, 341 kB)
15.11.18 Kommunestyret 2. tertialrapport 2018 (.PDF, 732 kB)
Månedsrapport september 2018 (.PDF, 295 kB)
06.09.18 Kommunestyret Månedsrapport juli 2018 (.PDF, 275 kB)
Årsmelding 2017 - Regionalt næringsfond (.PDF, 594 kB)
Årsmelding 2017 - Jordøya Tomteutvikling AS (.PDF, 185 kB)

 

Her finner du referatene fra styremøtene i Østre Agder regionråd.