Presentasjoner fra møter

Nedenfor finner du presentasjoner fra formannskaps- og kommunestyremøter.

Presentasjoner - formannskap og kommunestyre
Dato Utvalg Presentasjon
26.05.2020 Formannskapet Gjennomgang virksomheter - Kultur og bibliotek (.PDF, 3 MB)
03.03.2020 Formannskapet Gjennomgang virksomheter - Familiens hus (.PDF, 3 MB)
Gjennomgang virksomheter - Omsorg (.PDF, 4 MB)
07.11.2019 Kommunestyret Orientering - Ungdata (.PDF, 987 kB)
17.10.2019 Folkevalgtopplæring Om Froland kommune v/rådmannen (.PDF, 778 kB)
Administrativ struktur og styring (.PDF, 928 kB)
Presentasjon av virksomhetene:
Barn og Helse (.PDF, 2 MB)
Kultur og bibliotek (.PDF, 3 MB)
Velferd (.PDF, 479 kB)
Skole (.PDF, 2 MB)
Omsorg (.PDF, 2 MB)
Teknisk (.PDF, 3 MB)
02.05.2019 Kommunestyret Orientering - Teknisk virksomhet (.PDF, 3 MB)
Orientering - regnskap januar-mars (.PDF, 409 kB)
21.03.2019 Kommunestyret Orientering - IKT Agder (.PDF, 2 MB)
Orientering - Mølla Vekst (.PDF, 2 MB)
Orientering - Agder Renovasjon - 1 (.PDF, 721 kB)
Orientering - Agder Renovasjon - 2 (.PDF, 460 kB)
14.02.2019 Kommunestyret Orientering - Kultur og bibliotek (.PDF, 3 MB)
Orientering - Barn og Helse (.PDF, 684 kB)
13.12.2018 Kommunestyret Orientering - Froland skole (.PDF, 1020 kB)
Orientering - Omsorg (.PDF, 2 MB)
Orientering - Velferd (.PDF, 477 kB)
25.10.2018 Kommunestyret Orientering - fengselshelsetjenesten (.PDF, 650 kB)
11.09.2018 Formannskapet Orientering - nye sykehjemsplasser (.PDF, 2 MB)
06.09.2018 Kommunestyret Orientering - Østre Agder (.PDF, 424 kB)
Orientering - nye Agder fylkeskommune (.PDF, 3 MB)