Opplæring og info - folkevalgte

Nedenfor finner du opplæringsmateriell og informasjon for folkevalgte.

KS' nettside: For deg som folkevalgt
KS' folkevalgtprogram: Tillit

Habilitet

At saker behandles på en objektiv måte er avgjørende for at allmennheten skal ha tillit til at det skjer en forsvarlig saksbehandling i forvaltningen. Folkevalgte vil ofte være inhabile hvis de har en tilknytning til en sak som er egnet til å skape tvil om de vil behandle saken på en upartisk måte. Den som er inhabil plikter å trekke seg fra behandlingen av saken.

Formålet med inhabilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde tilliten til dem som fatter avgjørelsene og beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om deres troverdighet.