Politikk

Forsinkelse - politisk møtekalender og saksdokumenter

Fra 27. november til 3. desember er vårt sak- og arkivsystem utilgjengelig på grunn av oppgradering.
Dokumenter vil ikke bli publisert før systemet er oppe igjen 4. desember.