Kontaktinfo

Virksomhetsleder Omsorg
Marianne Røed

Telefon / Mobil
37 23 55 66 / 945 31 739

E-post
marianne.roed@froland.kommune.no