Kultur, idrett og fritid

Virksomhetsleder for Kultur, idrett og fritid er Reidun Brinchmann.

Kjernevirksomheten består av:

Kontaktinfo

Kst. virksomhetsleder
Kultur, idrett og fritid

Julie Breimyr

Telefon
992 23 160

E-post
julie.breimyr@froland.kommune.no