Kultur, idrett og fritid

Virksomhetsleder for Kultur, idrett og fritid er Reidun Brinchmann.

Kjernevirksomheten består av:

Kontaktinfo

Kultur, idrett og fritid

Virksomhetsleder
Reidun Brinchmann

Mobil
480 68 273

E-post
reidun.brinchmann@froland.kommune.no