Faktura til Froland kommune

Alle leverandører av varer og tjenester til Froland kommune skal sende fakturaer som EHF (elektronisk handelsformat).

Slik kommer du i gang med EHF.

De fleste økonomisystemer kan lage, sende og motta EHF-fakturaer. Dersom ditt økonomisystem ikke støtter dette, kan du bruke enkle nettjenester for å sende EHF-fakturaer. Eksempler på dette er:

 

Husk navn på bestiller eller attestant

Alle fakturaer som sendes til kommunen skal merkes med navnet til den i kommunen som har bestilt varen eller tjenesten. Det er som oftest denne personen som skal motta fakturaen for videre behandling.

Organisasjonsnummer

 946 439 045

Bankkontonummer

2904 07 01700

Kontaktinfo

Spørsmål om fakturaer til kommunen

Telefon
37 23 55 00