Veistengning fv. 42 Blakstadkleiva

Veien blir stengt for gjennomkjøring 16. mars kl. 09:00 - 14:00. 

Omkjøring blir skiltet