Veistengning fv. 42 Blakstadkleiva - utvidet veistenging

Veien blir stengt for gjennomkjøring hverdager i perioden mandag 1. mars - fredag 5. mars kl. 09:00 - 14:00. Vegen stenges grunnet vegetasjonsrydding og omlegging av eksisterende veilys.

Omkjøring blir skiltet