Valg av skjønnsmedlemmer til Aust-Agder tingrett

I sitt møte 18. august innstilte formannskapet skjønnsmedlemmer til tingretten. Formannskapets innstilling finner du i saksprotokollen nedenfor.

Har du innvendinger mot forslagene, kan du innen 4. september sende e-post til post@froland.kommune.no eller brevpost til Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 Froland.

Skjønnsmedlemmer til Aust-Agder tingrett (PDF, 281 kB)