Valg av skjønnsmedlemmer til Aust-Agder tingrett for perioden 2021-2025

Etter forslag fra kommunene skal fylkestinget oppnevne skjønnsmedlemmer til tingretten. Skjønnsmedlemmer er en type sakkyndige meddommere. Tingretten ønsker skjønnsmedlemmer med følgende kompetanse:

  • Jordbruk og skogbruk
  • Taksering av fast eiendom
  • Bygningsfaglig innsikt
  • Kunnskap knyttet til entreprise

Forslag til kandidater sendes innen 10. august på e-post til post@froland.kommune.no eller som brevpost til Froland kommune, Frolandsveien 995, 4820 Froland. Forslag må inneholde opplysninger om navn, fødselsdato, adresse, mobilnummer, e-postadresse, stilling, yrke og kompetanse.